Als je hoofd vol zit

Armoede maakt mensen ziek, zowel fysiek als psychisch. De veelheid aan problemen legt een grote druk op het psychisch welzijn van mensen in armoede. In het project “Als je hoofd vol zit” werken we aan een verhoging van het psycho-sociaal welzijn van mensen in armoede.

Outreach

In het project gaan we zelf op zoek naar mensen die in armoede leven, die sterk geïsoleerd zijn. We leggen contact op voedselbedelingsplaatsen. We komen daar mensen tegen van diverse origine en met diverse armoedeproblematieken. We motiveren hen om problemen rond psycho-sociaal welzijn aan te pakken door dingen te doen die het hoofd leeg maken. We zoeken samen waar ze terecht kunnen om mensen te ontmoeten, om zich te ontspannen. Mensen met ernstige psychische problemen leiden we toe naar gespecialiseerde hulpverlening binnen de geestelijke gezondheid.

Aanbevelingen voor een toegankelijke GGZ

In de gesprekken en doorverwijzingen botsen we op drempels en knelpunten. We gaan in gesprek met diensten en kaarten de vragen van onze deelnemers aan. We denken in groep na over hoe het beter kan. We vragen samen met mensen in armoede een betere toegang tot de geestelijke gezondheidszorg en een zorg die rekening houdt met al hun problemen.

Eerstelijnspsycholoog

We werken in het project tijdelijk met een eerstelijnspsycholoog. We starten met mensen een kort traject. We doen dit om hen gerust te stellen en beter door te kunnen verwijzen. Soms kunnen we met enkele gesprekken opnieuw rust brengen, soms vangen we mensen op die op een wachtlijst staan. Met dit project zoeken we uit hoe een eerstelijnspsycholoog best kan werken op plaatsen waar mensen in armoede samen komen.

Psycho-educatie

We werken ook met groepen. Soms helpt het om in groep met mensen te werken rond hun psychisch welzijn. We proberen een aantal methodes om de positieve effecten op mensen in armoede aan te tonen. We werken bv met de ‘goed-gevoel-stoel’. We promoten dit bij andere organisaties, zodat de ruime doelgroep hiervan kan genieten.

Zoekrust.be

We hebben een sociale kaart gemaakt waar iedereen informatie kan vinden over organisaties en diensten waar ze naartoe kunnen als hun hoofd vol zit. De website www.zoekrust.be is beschikbaar in verschillende talen (Nederlands, Frans, Engels, Berbers(audio) en Arabisch).