Dienstverlening en Huis van het kind

Volwassenenwerking Deurne

Project: Dienstverlening

Het huidige dienst- en hulpverleningsaanbod is niet of onvoldoende afgestemd op de noden van mensen in armoede. Mensen in armoede vinden moeilijk de weg naar de dienstverlening en worden van ’t kaske naar de muur gestuurd. Het gevolg is dat vele mensen in armoede hun rechten niet kennen en kunnen invullen. (onderbescherming)

Recht-Op Deurne pleit voor een brede (generalistische) dienst -en hulpverlening, een kwaliteitsvol onthaal en goed uitgebouwde gebruikersparticipatie als antwoord op deze onderbescherming.

  • Brede, generalistische dienst- en hulpverlening: we werken samen met verschillende diensten om ervoor te zorgen dat er voldoende plaatsen in de stad zijn waar mensen met eender welke vraag terecht kunnen.
  • Kwaliteitsvol onthaal. Het belang van een goed onthaal wordt vaak onderschat, terwijl dit net een zeer belangrijke functie heeft voor mensen in armoede. We geven vorming aan verschillende diensten en gaan in gesprek over het belang van een goed onthaal aan.
  • Gebruikersparticipatie: we ondersteunen de uitbouw van gebruikersparticipatie in een aantal diensten en organisaties. We zijn er van overtuigd dat elke dienst inspraak moet voorzien van hun gebruikers in armoede.

Sinds de opstart van de Huizen van het Kind, werken wij samen in onze verschillende projecten. We vinden het belangrijk dat gezinnen in armoede volwaardige partner worden bij de uitbouw van de Huizen van het Kind.