Als je hoofd vol zit

We zetten in op het recht op geestelijke gezondheidszorg door mensen in armoede op voedelsbedelingspunten aan te spreken . Wij willen via deze aanpak mensen aanzetten om een stap te zetten naar psychische hulp. We doen dit door hen het aanbod rond psychische hulpverlening kenbaar te maken. We leiden hen toe naar bestaande diensten en zorgen ervoor dat de dienst toegankelijk is voor deze personen. Verder gaan we in duo een traject aan met mensen in armoede om op die manier hun psychosociaal welzijn te verhogen, want problemen oplossen lukt soms niet alleen.

WIE – WAT – WAAR - WANNEER

We zoeken vrijwilligers met :

  • Open en geïnteresseerde houding
  • die zelf op mensen toestappen en hen aanspreken
  • die Luisterbereid en discreet zijn en niet veroordelen
  • die naar een diensten en/of voorziening kunnen stappen of telefoneren
  • met empathisch vermogen en toch afstand kunnen bewaren

Loket Als je hoofd vol zit - Dinsdag : 9:30u tot 12:00u SOS Hamin Deurne - Leeuwlandstraat 129 2100 Deurne

Loket Als je hoofd vol zit – Woensdag : 9:30u tot 12:00u Wederzijds Hulpbetoon: Louis Straussstraat 1 2020 Antwerpen (Kiel)

  • Gesprekken aangaan met mensen in armoede rond hun psychosociaal welzijn.
  • Met behulp van een sociale kaart mensen informeren over het bestaand aanbod en hen daarnaar toeleiden.
  • Samen met mensen naar een dienst of voorziening gaan.

We bieden ondersteuning ter plekke, nabespreking, planning en feedback.