Historiek

Recht-Op startte in 1989 als een opbouwwerkproject van RISO-Antwerpen. Het project ontstond uit de vaststelling dat het hulpverleningsaanbod van reguliere welzijnsdiensten niet afgestemd was op de hulpvragen van de generatie-armen. Het nieuwe project had tot doel een model uit te werken om de vraag en het aanbod beter op elkaar te doen aansluiten en een methodiek te ontwikkelen rond het werken met generatie-armen. De specifieke invalshoek van dit project is de aandacht voor de buurtgerichte inbedding vanuit de overtuiging dat mensen veel baat hebben bij een ondersteuningsmodel in hun onmiddellijke leefomgeving. Het uitbouwen van steunsystemen in de eigen buurt werd gezien als een hefboom om de cirkel van sociale uitsluiting te doorbreken. De eerste stappen naar integratie worden in de buurt gezet. In de aanvangsfase richtte Recht-Op zich enkel naar de buurt Dam/Schijnpoort.

In 1996 loopt het opbouwwerkproject af en wordt Recht-Op een autonome vzw. De organisatie breidt de volgende jaren uit met verschillende vestigingsplaatsen en projecten:

 • In 1997 gaat Recht-Op in op een vraag van de schepen om een tweede werking uit te bouwen op een andere plaats in de stad.
 • In 1998 starten we met cultuurproject Een Paar Apart op kiel en later ook in Borgerhout.
 • In 2003 gaat het armoededecreet van start vragen we een erkenning als vwawn.
 • In 2004 starten we een 3e werking in Borgerhout.
 • In 2007 komt er op vraag van de ouders een jongerenvereniging: De groepsleden uit de volwassenenwerking wezen erop dat hun kinderen en tieners die ook in armoede leven, weinig gehoord worden. Ook de jongeren gaven aan zich nergens helemaal thuis te voelen (in bvb jeugdbewegingen of sportclubs). Ze wilden een veilige plek, waar ze respectvol behandeld zouden worden en waar er iets zou worden gedaan met hun mening. “Recht-Op Jongeren” was geboren

  De huurprijzen stijgen in de buurt van Spoor Noord. Recht-Op verhuist in 2011 naar Deurne Noord. We gaan een partnerschap aan met CO RIX. De werking van Borgerhout sluit aan bij de collega’s in RIX om een armoedewerking op te zetten met mensen van andere origine.

  Het cultuurproject in Borgerhout experimenteert met een cultuurbemiddelaar en evolueert in 2013 naar pretloketten in Deurne en Antwerpen Noord.

 • In 2013 moeten we reorganiseren omwille van bezuinigingen. Er blijven 2 volwassenwerkingen over: de groep van Deurne en een outreachproject dat op mensen in armoede afstapt.
 • In 2016 vieren we 20 jaar Recht-Op met een tentoonstelling en feest in Kavka. In 2016 nemen we ook afscheid van de jongerengroep: we moeten verhuizen en het is tijd voor verjonging.
 • In 2018 volgt een nieuwe reorganisatie. De volwassenwerkingen van Deurne splitsen in een werking Deurne en een nieuwe groep op het Kiel.
 • In 2020 start het cultuurproject van het Kiel met een nieuwe actie op Luchtbal: ze betrekken ouders van jonge gezinnen bij het opstartende vrijetijdsloket en ze vergroten de betrokkenheid van deze ouders bij de werking van het cultuurcentrum – Bloc 2030.
Bekijk het Organigram 2020