Dienstverlening

Dienst- en hulpverleningsaanbod zijn nog steeds onvoldoende afgestemd op de noden van mensen in een kwetsbare situatie. Mensen vinden de weg niet naar dienstverlening en kunnen hun rechten onvoldoende invullen.

Sinds 2014 pleit de projectgroep voor een brede (generalistische) dienst en hulpverlening. In verschillende projecten maken we aanbevelingen en zetten we stappen om in dienstverlening aandacht te hebben voor noden van mensen in armoede.

  • Kwaliteitsvol onthaal : vormingsproject onthaalmedewerkers OCMW (2015)
  • Gebruikersparticipatie huis van het kind Deurne Noord (2016 - 2019)
  • ESFproject “Generalistisch werkt” : basishoudingen voor een generalistische aanpak ( 2016-2017)
  • Training ervaringsdeskundige vormingsmedewerkers voor vorming in dialoog (disseminatietraject ESF 2017)
  • Samenwijzer.be - educatieve website generalistische basishoudingen : referentiekader, rechtenbenadering, participatie (2018 – 2019)
  • ESFproject A general approach to social work : proeftuinen gebruikersparticipatie en uitwisseling met Zweden, Finland, Nederland (2019 – 2021)
  • Staten Generaal Sociaal Werk Antwerpen: bijdragen in voorbereiding en werkgroepen krachtlijnen (2020)