Partnerschap in onderwijs

Partnerschap onderwijs

Om tot gelijke kansen te komen in het onderwijs, is het noodzakelijk om ouders aan het woord te laten. In 2018 brachten we het perspectief van ouders binnen in Area2020 op het Kiel. (nu ‘Area Up’). Sinds 2019 startten we met een oudergroep. De groep koos ‘partnerschap tussen ouders en school’ als focus. Partnerschap gaat over samenwerking, ieder vanuit zijn betrokkenheid. Er is nood aan gelijkwaardigheid en wederkerigheid.

Doelstelling

Met dit project willen we (meer) draagvlak creëren voor partnerschap en handvaten bieden. Partnerschap is niet eenvoudig en vanzelfsprekend, zeker niet wanneer je vertrekt vanuit een andere leefwereld en referentiekader.

De oudergroep

De oudergroep komt tweewekelijks samen, maar trekt ook naar buiten om in dialoog te gaan, vormingen te geven, … Een kern van ouders draait een langere tijd in het project mee, maar er wordt ook voortdurend ingezet op rekrutering en nieuwe instroom. Focus wordt wel gelegd op ouders in armoede met schoolgaande kinderen in -bij voorkeur- basisonderwijs.