Cultuur

Iedereen heeft recht op cultuur

Cultuur biedt vele krachten. In onze cultuurprojecten helpen we mensen zoeken naar wat hen doet lachen / dansen / ontroeren / verwonderen / … Er is ook aandacht voor ontmoeting, voor kennismaking met mensen met een andere achtergrond.

Mensen in armoede ondervinden vele drempels vooraleer zij toekomen aan hun recht op cultuur. Aan sommige drempels kunnen zijzelf werken. Met de hulp van vele ervaringsdeskundigen in onze werking proberen wij iedereen hierbij te helpen. Maar niet alle drempels zijn door mensen zelf weg te nemen. Ook het beleid en de verschillende cultuurhuizen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Iedereen heeft recht op cultuur moet ook bij hen een overtuiging en doelstelling zijn. Waar en wanneer we kunnen, helpen we hen hieraan graag te herinneren en geven we advies hoe ze dit kunnen aanpakken .

Cultuurcafés en pretloketten (Deurne)

In Deurne en Antwerpen Noord organiseren we maandelijks cultuurcafés en pretloketten. We zorgen voor gezelligheid en ontmoeting. We geven zoveel mogelijk mensen de kans om te gaan kijken naar allerlei leuke voorstellingen / optredens en/of zelf deel te nemen aan workshops / sociaal artistieke projecten en allerhande activiteiten.

pretloket
pretloket
pretloket
pretloket

30 vrijwilligers houden de 3 pretloketten recht. Zij spreken mensen aan, zij overtuigen en zoeken oplossingen op maat.

We werken samen met STA-AN om op verschillende plaatsen in de stad de uitbouw van vrijetijdsloketten te promoten.

Vrijetijdsloketten

Samen met STA-AN overtuigen we culturele en sociale partners om vrijetijdsloketten te starten in de stad. We werken hiervoor samen in de Afsprakennota vrijetijdsparticipatie mensen in Armoede van de Stad Antwerpen. We ondersteunen startende loketten en we bieden ondersteuning op maat.

Op het Kiel organiseren NOVA en Recht-Op samen met verschillende partners het vrijetijdsloket. Er is extra aandacht voor gezinsuitstappen.

(Ge)zin in cultuur

Op Luchtbal startten we samen met het cultureel ontmoetingscentrum Bloc 2030 een project om de participatie van ouders/gezinnen in het centrum en in de werking van een nieuw vrijetijdsloket te verhogen.