• Start
  • Nieuws
  • Nieuws
  • Uitnodiging slotconferentie Generalistisch Werkt! Gratis studiedag voor iedereen met interesse in generalistisch sociaal werk.

Uitnodiging slotconferentie Generalistisch Werkt! Gratis studiedag voor iedereen met interesse in generalistisch sociaal werk.

Slotconferentie op 23 februari 2018

Op basis van een actieonderzoek en in samenwerking met de doelgroep ontwikkelden we een methodiek voor sociaal werkers om te werken met een armoededoelgroep die te maken heeft met complexe problemen. Sociaal werkers en andere hulp-of zorgverleners moeten steeds meer op maat werken in een context van complexe levensomstandigheden bij de doelgroep. De sociaal werker wordt uitgedaagd om een specialistische professional te zijn met een generalistische benadering.

Het toepassen van een aantal generalistische basishoudingen kan ertoe leiden dat je als sociaal werker een brede kijk ontwikkelt op de situatie van de cliënt en een vertrouwensfunctie kan vervullen. Zo kan er makkelijker worden samengewerkt met andere hulpverleners. Maar hoe pas je die basishoudingen dan toe? En hoe loopt een goede samenwerking dan? Of hoe verwijs je best door?

Op deze slotconferentie verneem je er alles over. Deelnemers krijgen gratis een gebundelde versie aan van de onderzoeksresultaten. Schrijf je hier in

Programma

1. Onthaal en koffie

2. Verwelkoming & kadering generalistisch werken

3. Pauze

4.Gesprekstafels

Thema 1: Participatie Wat is gebruikersparticipatie en waarom is het belangrijk? Hoe kan je gebruikersparticipatie implementeren in je eigen organisatie?

Thema 2: Actieonderzoek Wat is actieonderzoek? Wat zijn belangrijke principes van deze onderzoeksbenadering? Wat zijn de ‘lessons learned’ uit het eigen actieonderzoek?

Thema 3: Samenwerking tussen hulpverleningsorganisaties Welke samenwerkingsvormen zijn er? Wat zijn succesfactoren voor een constructieve samenwerking?

5.Afsluiting & korte terugblik op het eigen onderzoeksproces

6.Beleidsaanbevelingen

7.Lunch

Praktisch Vrijdag 23 februari 2018 van 09.00u tot 13.30u UA Faculteit Sociale Wetenschappen / Stadscampus (lokaal M.101) Sint-Jacobstraat 2 - 2000 Antwerpen