Steun ons - Materieel

  • We hebben een kleurenprinter nodig om uitnodigende flyers en agenda’s te maken voor de pretloketten. We zoeken een model waarbij we ons niet blauw betalen aan toners.
  • De jongerenwerking is op zoek naar een TV-scherm met groot formaat.