Jongeren aan het woord

Unicef werkte de afgelopen jaren aan een evaluatierapport over kinderrechten in België. Via het “What do you think project” lieten ze de meest kwetsbare kinderen en jongeren hierover zelf aan het woord. Een belangrijk deel van het rapport gaat over de ervaringen van kinderen en jongeren in armoede, en de gevolgen van armoede en sociale uitsluiting voor deze kinderen en jongeren. De jongerenwerking van Recht-Op werkte reeds in 2010 mee aan dit project. In 2017 namen we met onze tieners opnieuw deel aan een de gespreksgroepen over armoede. De ervaringen van onze jongeren zijn dan ook uitgebreid terug te vinden in het eindrapport, dat zal bezorgd worden aan het internationaal Comité voor de rechten van het kind. Lees hierhet volledige dossier

Eerste lijn, eerste hulp

Laagdrempelige en toegankelijke psychologische hulp op maat van mensen in armoede.
Op donderdag 26 april stelde de projectgroep “Als je hoofd vol zit” de resultaten van het project met de eerstelijnspsycholoog voor mensen in armoed voor.
Een speeddate met mensen in armoede zorgde voor de opwarming met gesprekken rond het gewicht van psychische problemen en de moeilijke toegang tot de geestelijke gezondheidszorg.
Presentatie aanbevelingen
Nadien presenteerden de deelnemers hun ervaringen en aanbevelingen in korte filmfragmenten die duidelijk maakten welke grote noden er liggen en welke oplossingen mensen in armoede zelf voorstellen.
Na een panelgesprek met enkele eerstelijnspsychologen was er feedback van de raadgever geestelijke gezondheidszorg van minister Vandeurzen. Hij erkende de waarde van eerstelijnspychologen en deelt onze zorg om te bewaken dat zij ook ingezet worden voor mensen in armoede.
We blijven dit opvolgen!
Document met aanbevelingen

Meer artikelen...