Jongeren aan het woord

Unicef werkte de afgelopen jaren aan een evaluatierapport over kinderrechten in België. Via het “What do you think project” lieten ze de meest kwetsbare kinderen en jongeren hierover zelf aan het woord. Een belangrijk deel van het rapport gaat over de ervaringen van kinderen en jongeren in armoede, en de gevolgen van armoede en sociale uitsluiting voor deze kinderen en jongeren. De jongerenwerking van Recht-Op werkte reeds in 2010 mee aan dit project. In 2017 namen we met onze tieners opnieuw deel aan een de gespreksgroepen over armoede. De ervaringen van onze jongeren zijn dan ook uitgebreid terug te vinden in het eindrapport, dat zal bezorgd worden aan het internationaal Comité voor de rechten van het kind. Lees hierhet volledige dossier

Eerste lijn, eerste hulp

Laagdrempelige en toegankelijke psychologische hulp op maat van mensen in armoede.
Op donderdag 26 april stelde de projectgroep “Als je hoofd vol zit” de resultaten van het project met de eerstelijnspsycholoog voor mensen in armoed voor.
Een speeddate met mensen in armoede zorgde voor de opwarming met gesprekken rond het gewicht van psychische problemen en de moeilijke toegang tot de geestelijke gezondheidszorg.
Presentatie aanbevelingen
Nadien presenteerden de deelnemers hun ervaringen en aanbevelingen in korte filmfragmenten die duidelijk maakten welke grote noden er liggen en welke oplossingen mensen in armoede zelf voorstellen.
Na een panelgesprek met enkele eerstelijnspsychologen was er feedback van de raadgever geestelijke gezondheidszorg van minister Vandeurzen. Hij erkende de waarde van eerstelijnspychologen en deelt onze zorg om te bewaken dat zij ook ingezet worden voor mensen in armoede.
We blijven dit opvolgen!
Document met aanbevelingen

Generalistisch werkt – zeker voor mensen in armoede!

Dialoog met kabinetten Muyters, Vandeurzen en Homans

Op woensdag 21 maart trokken we richting Brussel om het project ‘generalistisch werkt’ te presenteren aan vertegenwoordigers van kabinetten Muyters, Homans en Vandeurzen.

Binnen het sociaal werk-landschap heerst er wel eens een debat over de meerwaarde van generalistisch sociaal werk enerzijds en specialistisch sociaal werk anderzijds. Wij voeren een pleidooi om deze dichter bij elkaar te brengen en de generalistische basishouding te implementeren binnen specialistische diensten. Generalistisch werkt – en zeker voor mensen in armoede.

In Brussel beschreven we de stappen en resultaten van het actie-onderzoek dat werd uitgevoerd in een partnerschap van UA – De Ploeg – Weerwerk en Recht-Op. In het onderzoek lag focus op het implementeren van de generalistische principes bij jobcoaches. Maar reeds vanaf de opzet zagen we de meerwaarde van deze basishouding voor ook andere sectoren. Vandaar was het voor ons belangrijk om de verschillende kabinetten rond de tafel te hebben. Daarnaast vereist een generalistische kijk op mensen in armoede op de werkvloer ook een generalistische kijk op beleidsniveau. Net zoals samenwerken op de werkvloer, samenwerking tussen de verschillende kabinetten vereist.

Het was een boeiende dialoog en onze methodiek werd positief onthaald. Er werden engagementen voor verdere implementatie uitgesproken. Wordt vervolgd!

Meer info over ‘Generalistisch werkt’ kan je hier vinden

Slotconferentie Generalistisch werkt!

Op 23 februari stelden we in een slotconferentie de eindproducten van het project Generalistisch werkt! voor. Met vijf van onze ervaringsdeskundige vormingsmedewerkers benadrukten we in het plenair gedeelte het belang van een generalistische aanpak voor mensen in armoede. In de workshops gebruikersparticipatie en samenwerking tussen organisaties gingen we in dialoog met de deelnemers van de conferentie. In het project werd gedurende 30 maanden intensief samengewerkt tussen vier partners: De Ploeg (nu EMINO), Weerwerk, UA en Recht-Op. Het partnerschap heeft een methodiek ontwikkeld waarmee jobcoaches en trajectbegeleiders kunnen werken als ze te maken krijgen met armoedeproblemen. Deze methodiek is overdraagbaar naar andere organisaties die werken met kwetsbare doelgroepen. Doel is het generalistisch werk te implementeren in een specialistische organisatie. Specialistische dienstverleners ontwikkelen een brede kijk op de leefsituatie van de cliënt en worden gevoelig gemaakt voor de verschillende aspecten van armoede. Recht-Op ontwikkelde hiertoe een vormingsaanbod om in dialoog met ervaringsdeskundige vormingsmedewerkers de basishouding toe te passen in verschillende organisaties. We verspreiden onze aanpak via een aanbod train the trainer voor verschillende Vlaamse en Antwerpse Verenigingen waar armen het woord nemen.

De eindproducten zijn te downloaden via volgende link hier

- informatiebrochure project

- begeleidingsmethodiek voor een generalistisch wijze van activering

- fiches basishoudingen

- instrumentenlijst

- wetenschappelijk rapport

De vormingsproducten worden gedeeld met de deelnemers van the train the trainersessies via een gedeelde drive.

Meer artikelen...