Vacature Projectwerker

VACATURE Projectwerker participatie en gelijke onderwijskansen

Plaats van tewerkstelling: Recht-Op – Hendriklei 19 -2660 Hoboken

Recht-Op vzw is een armoedevereniging in Antwerpen. In het projectwerk gaan mensen in armoede in dialoog met organisaties over toegang tot rechten en uitsluiting. We werken rond toegankelijke dienstverlening, gebruikersparticipatie, GGZ, cultuur en onderwijs.

Op het Kiel werken we met ouders rond gelijke kansen en partnerschap in het onderwijs. Met dit project willen we (meer) draagvlak creëren voor partnerschap tussen ouders en school en concrete aanbevelingen en handvaten bieden. De oudergroep komt tweewekelijks samen om ervaringen te delen, maar trekt ook naar buiten om in dialoog te gaan met onderwijspartners, vormingen te geven, … Een kern van ouders draait een langere tijd in het project mee, maar er wordt ook voortdurend ingezet op rekrutering en nieuwe instroom. Focus wordt gelegd op ouders in armoede met schoolgaande kinderen in basisonderwijs.

Een 30/38u contract van onbepaalde duur (momenteel 2021)

Bekijk hier de volledige vacature

Jongeren aan het woord

Unicef werkte de afgelopen jaren aan een evaluatierapport over kinderrechten in België. Via het “What do you think project” lieten ze de meest kwetsbare kinderen en jongeren hierover zelf aan het woord. Een belangrijk deel van het rapport gaat over de ervaringen van kinderen en jongeren in armoede, en de gevolgen van armoede en sociale uitsluiting voor deze kinderen en jongeren. De jongerenwerking van Recht-Op werkte reeds in 2010 mee aan dit project. In 2017 namen we met onze tieners opnieuw deel aan een de gespreksgroepen over armoede. De ervaringen van onze jongeren zijn dan ook uitgebreid terug te vinden in het eindrapport, dat zal bezorgd worden aan het internationaal Comité voor de rechten van het kind. Lees hierhet volledige dossier

Meer artikelen...