Generalistisch werkt!

Op 16/6 verdedigden we de resultaten van het project Generalistisch Werkt! dat we in partnerschap uitvoerden met De Ploeg, Universiteit Antwerpen en Weerwerk.  Na een evaluatie op 5 onderstaande punten beoordeelde de jury dat de resultaten van het project meer dan voldoen aan de vooropgestelde elementen: 1.       Het instrument of de dienstverlening verbetert de situatie van de gebruiker (=finale doelgroep).   2.       Het instrument is nieuw of complementair aan bestaande initiatieven 3.       De dienstverlening kan geïmplementeerd worden in soortgelijke organisaties. 4.       De promotor maakt een realistische schatting van de operationele kosten en baten van de dienstverlening. 5.       Er wordt voldoende rekening gehouden met diversiteit

Enkele citaten waar we met de partners terecht trots op zijn:  “Verfrissend is dat personen uit de doelgroep betrokken werden bij de uitwerking van de methodiek en de vorming. Dit instrument draagt op die manier bij tot een betere dienstverlening aan de finale doelgroep. “  “ Het instrument is op zich niet ‘nagelnieuw’ maar is wel een onomstotelijke meerwaarde in een context van specialistische dienstverlening. “ “De meerwaarde komt ook duidelijk naar voor uit het

Draaiboek Goed Gevoel-Stoel

VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie) paste het draaiboek Goed-Gevoel-Stoel van Recht-Op aan voor breed gebruik in Vlaanderen.We hopen dat meer mensen op deze manier de kans krijgen om rust te krijgen in hun hoofd.

Zomerfeest 2017

Op 17 juni waren 150 mensen aanwezig op het jaarlijkse zomerfeest.  Op het feest worden deelnemers en vrijwilligers bedankt voor hun inzet en enthousiasme gedurende het hele jaar. Buurtsport bood kennismaking met verschillende sporten aan : badminton, zumba, yoga en er was een ruim ontspanningsaanbod. De dag werd afgesloten met een sportief aandenken voor iedereen en een danspartij in de blakende zon. Bedankt aan de vrijwilligers van De Voorzorg die het feest mee in goede banen hebben geleid, aan de medewerkers van Buurtsport voor de initiatielessen en aan alle aanwezigen voor de aangename middag.

12 juni: Inspiratiedag 10 jaar Nova

12 juni vond de inspiratiedag 10jaar Nova plaats! Tijdens deze inspiratiedag keken we naar de effecten van lokale netwerken en hoe verschillende organisaties elkaar hierin versterken.Recht-Op gaf een inspiratiehoek over het cultuurcafé in samenwerking met Nova, de acties rond de A-kaart en het traject met Het Toneelhuis. We gaven een workshop over het betrekken van vrijwilligers bij de programmatie van een cultuurhuis, in samenwerking met Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad.

Meer artikelen...