Zomerfeest 2017

Op 17 juni waren 150 mensen aanwezig op het jaarlijkse zomerfeest.  Op het feest worden deelnemers en vrijwilligers bedankt voor hun inzet en enthousiasme gedurende het hele jaar. Buurtsport bood kennismaking met verschillende sporten aan : badminton, zumba, yoga en er was een ruim ontspanningsaanbod. De dag werd afgesloten met een sportief aandenken voor iedereen en een danspartij in de blakende zon. Bedankt aan de vrijwilligers van De Voorzorg die het feest mee in goede banen hebben geleid, aan de medewerkers van Buurtsport voor de initiatielessen en aan alle aanwezigen voor de aangename middag.

12 juni: Inspiratiedag 10 jaar Nova

12 juni vond de inspiratiedag 10jaar Nova plaats! Tijdens deze inspiratiedag keken we naar de effecten van lokale netwerken en hoe verschillende organisaties elkaar hierin versterken.Recht-Op gaf een inspiratiehoek over het cultuurcafé in samenwerking met Nova, de acties rond de A-kaart en het traject met Het Toneelhuis. We gaven een workshop over het betrekken van vrijwilligers bij de programmatie van een cultuurhuis, in samenwerking met Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad.

Dag 3 van de cursus ACT ( Acceptance & Commitment Therapy).

Het is een vorm van psycho-educatie die we met een groep deelnemers van het project 'Als je hoofd vol zit' proeven, smaken en kruiden. We willen komen tot aanbevelingen zodat deze groepstherapie ook toegankelijk wordt voor mensen in armoede.

Open Algemene Vergadering 28 april

Op vrijdag 28 april waren minstens 120 mensen aanwezig op de Algemene Vergadering van Recht-Op. Deelnemers, sympathisanten, partners kregen een presentatie van het inhoudelijk jaarverslag. De deelnemers van de projecten dienstverlening, Als je hoofd vol zit, pretloketten, Een Paar Apart en de tienerwerking stelden de activiteiten van hun afgelopen jaar voor. Nadien was er tijd voor verbroedering op de receptie waar de mensen van de Voorzorg iedereen in de watten legden.

Verticaal overleg kabinet minister Vandeurzen - armoede en geestelijke gezondheid

25 april verticaal overleg op het kabinet van minister Vandeurzen over armoede en geestelijke gezondheid. Mensen van Recht-op en van de Springplank van Sint Niklaas brachten hen ervaringen, drempels en voorstellen. Het was een interessante dialoog met het beleid. Bert Plessers, de raadgever geestelijke gezondheid van de minister vatte hun taak samen: ‘De toegangsdeur naar de geestelijke gezondheid gaat voor iedereen op dezelfde manier open, maar voor mensen in armoede hebben de scharnieren extra olie nodig en daar gaan wij voor.’ Hiermee legt hij de vinger op het punt, aldus Nicole en we zullen ervoor zorgen dat we onze zeg blijven doen om alles gesmeerd te laten verlopen.

Meer artikelen...