Iedere leerling een laptop – vuistregels voor een versterk ICT-beleid

Minister van Onderwijs Ben Weyts wil met de Digisprong een stevige inhaalbeweging maken op het vlak van leren en lesgeven met digitale middelen in het basis- en secundair onderwijs. Er wordt stevig ingezet op infrastructuur voor scholen en competenties van leerkrachten. Dat klinkt logisch, maar het leerproces speelt zich ook thuis af, na de schooluren en/of tijdens afstandsonderwijs. Het beleid dat de school voert, zal het verschil kunnen maken. Daarom vragen we dat scholen een aantal vuistregels in acht te nemen bij hun versterkt ICT-beleid:

lees hier de brief van het Netwerk Tegen Armoede aan de deskundigen van het Lokaal Overlegplatform Gelijk Onderwijskansen (zie de bijlage)