Skip to main content

Jongerenwerking

In de jongerenwerking zetten we in op de mix van jeugdwerk, welzijn en armoedebestrijding. We bieden ontspanning en een plek waar de jongeren zich welkom voelen. We werken met jongeren in armoede (11 tot 18 jaar) rond onderwerpen die hen aanbelangen. Dit op een manier die hen boeit en hen de kans geeft zelf stappen te ondernemen naar beleid of instanties om hun situatie te verbeteren. De jongerenwerker zorgt voor ontspanningsmomenten, inhoudelijke themamomenten, beleidsgericht werk en individuele ondersteuning.

WIE – WAT – WAAR - WANNEER

We zoeken vrijwilligers met volgend profiel

 • Open , niet veroordelende houding.
 • kunnen luisteren
 • Actieve participatie: zelf contact leggen met jongeren.
 • Langdurig engagement
 • Voorgesprek met betrekking tot de motivatie van de student en werken met doelgroep.
 • Woensdagnamiddag, 13u tot 17u30, Blikfabriek – Krugerstraat 232 – 2660 Hoboken

Instuif en begeleiden activiteiten

 • Sport
 • Cultuur
 • Koken
 • ...

Jaarlijks weekend

 • Begeleiden activiteiten tijdens weekend
 • Praktische, organisatorische ondersteuning bieden
Copyright © Recht-Op vzw