Skip to main content

Mentaal welzijn

Mensen in armoede zetten moeizaam de stap naar hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Wanneer ze de stap wel zetten vinden ze zelden aansluiting bij het bestaande zorgaanbod. De financiële drempel weegt zwaar maar er zijn ook andere drempels die de stap moeilijk maken. In het project ‘Als je hoofd vol zit’ formuleerden we aanbevelingen voor een toegankelijke GGZ met aandacht voor hulp op de eerste lijn.

GGZ - 10 aanbevelingen voor een toegankelijke eerste lijn

Psycho-educatie kan een manier zijn preventief te werken of om lange wachttijden te overbruggen.

Jongeren die in armoede leven kampen ook meer met psychisch onwelzijn. In onze jongerenwerking experimenteerden we met een huistherapeut en zochten we naar een aangepaste aanpak om met de jongeren te werken.

Copyright © Recht-Op vzw