Mensen in armoede maken samen de balans op van 1 jaar corona

Van bij de start van de coronacrisis verzamelde het Netwerk tegen armoede signalen en getuigenissen over de impact op het leven van mensen in armoede in een signalenbundel. De signalen en ervaringen zijn verzameld in de Signalenbundel 2.0 in zeven thema's. inkomen, sociaal isolement en vrije tijd, zorg en gezondheid, onderwijs, wonen, lokaal beleid. De voornaamste conclusies in de Signalenbundel 2.0 zijn:
  • de gevolgen van de coronacrisis op mensen in armoede zijn groot
  • de invloed op het psychisch welzijn van mensen wordt onderschat
  • mensen verliezen de moed door gebrek aan perspectief
Er werden ook een aantal aanbevelingen voor de lokale en hogere overheden geformuleerd. De voornaamste boodschap: maak vandaag werk van een ambitieus plan voor de toekomst van morgen.
Lees hier het volledige artikel.