Skip to main content

Preteaching armoedeproof

In voorjaar 2020 schakelden scholen over op online preteaching. Later op het jaar werd online lesgeven voor veel leerlingen een groot deel van hun schooltijd. Hoewel we ons afvragen of het online aanbieden van leerstof in deze tijd niet eerder de kloof zal vergroten, gezien de startpositie om met deze nieuwe leerstof om te gaan ongelijk is, hebben we toch getracht enkele noden, suggesties en goede praktijken te verzamelen.

Wat kan helpen om via preteaching een grotere kans op slagen te bereiken? Hoe zorg je ervoor dat preteaching armoedeproof is? Welke noden ervaren jongeren/gezinnen in armoede?

link naar nota preteaching armoedeproof

Onderwijs

Copyright © Recht-Op vzw