Skip to main content

Partnerschap in onderwijs

Een stad als Antwerpen kent grote uitdagingen. Eén op drie van de kinderen groeit op in armoede en één op vijf van de jongeren stroomt uit zonder diploma. Het onderwijs kan de armoede niet oplossen, maar wij zijn ervan overtuigd dat onderwijs dat inzet op gelijke kansen een hefboom kan zijn om de armoede te doorbreken. Omdat we de inspraak van gezinnen in armoede hierbij cruciaal vinden, brengen wij sinds 2019 ouders in armoede samen rond de vraag: "Wat is er nodig om tot gelijke onderwijskansen te komen?"
Na een proces met de oudergroep af te leggen, kwamen we uit bij onze focus: ‘partnerschap tussen ouders en school’. "Als er geen partnerschap is tussen de school en mij als ouder, durf ik niet te beginnen over de rekeningen die ik niet kan betalen." Partnerschap, een gelijkwaardige relatie tussen ouders en school, is noodzakelijk om samen te kunnen werken aan een succesvolle schoolloopbaan en toekomst voor elk kind. Dit rapport geeft een inkijk in het perspectief op partnerschap om zo te inspireren, te stimuleren en de dialoog op gang te brengen.
In dit rapport schetsen we de kijk van ouders in kwetsbare posities op partnerschap.

Onderwijs

Copyright © Recht-Op vzw