Skip to main content

Een paar apart

‘Een paar apart’ wil ontmoetingen organiseren. Ontmoetingen tussen mensen die elkaar spontaan amper tegenkomen, namelijk mensen die in armoede leven en mensen die niet in armoede leven. Zij zijn de hoofdrolspelers in dit project. Deelnemen aan ‘Een paar apart’ dient vooral plezierig te zijn. We weten dat het tegelijkertijd niet altijd gemakkelijk is. Mensen moeten open staan voor elkaars leefwereld, voor andere gewoonten en andere gedachten. Onze dank gaat dan ook van harte uit naar alle deelnemers die ‘Een paar apart’ mee vorm geven.

Ontmoetingen ook tussen organisaties die voordien nog niet samenwerkten. Organisaties bovendien uit twee verschillende ‘sectoren’, namelijk de sociale en de culturele sector. Twee sectoren met andere doelstellingen, doelgroepen en werkwijzen. Om tot een gedragen werking te komen, dienen beide sectoren voortdurend te spreken met elkaar over waar ‘Een paar apart’ voor staat. Dit vraagt veel van de betrokken organisaties. We stellen bij elkaar immers het gekende en vertrouwde ter discussie .Vooral op momenten dat het anders loopt dan gehoopt vergt dit veel discipline en professionaliteit. Bij deze willen we dan ook alle betrokken organisaties bedanken voor de bereidheid ‘Een paar apart’ mee in te kleuren.

Bovendien –en bovenal- dienen organisaties in dit voortdurende gesprek voldoende pauzes in te lassen om de stem te laten meeklinken van diegenen die slechts zelden het woord krijgen, met name mensen die in armoede leven. Het zijn allereerst zij die aangeven in welke richting ‘Een paar apart’ zich verder zal ontwikkelen.

Download dossier "Een paar apart"

Cultuur, sport en vrije tijd

Copyright © Recht-Op vzw