Skip to main content

In goed gezelschap

Het hoofd van mensen in armoede zit vaak vol problemen. Er lopen dingen mis met hun kinderen, hun huis, hun inkomen, hun gezondheid… dat belast hen, elke dag. ‘Een paar apart’ en ‘Aangen@me kennismaking’ proberen daarin een klein tegengewicht te vormen. Mensen in armoede en mensen die niet in armoede leven trekken samen op om iets leuk te doen, in een ontspannen sfeer, tijdens hun vrije tijd. Ze doen een culturele uitstap, spreken af op café, leren met een computer werken, zetten zich in als vrijwilliger, doen samen dingen die ze zonder het project nooit samen zouden doen.

Bij een vereniging waar armen het woord nemen, komen mensen in armoede samen. Ze leren elkaar kennen, wisselen ervaringen uit en worden zich bewuster van hun situatie. Samen zetten ze stappen naar het beleid om verbeterpunten aan te kaarten. Dat deden en doen ze meestal in groep, lotgenoten onder elkaar. Die verbondenheid is een bron van kracht. Ze biedt echter weinig kansen om ook contacten te leggen met mensen die niet in armoede leven. Die informele contacten kunnen nochtans een extra hefboom zijn om uit de armoede te geraken. Daarom sloegen samenlevingsopbouw Antwerpen stad en Recht-Op, een vereniging waar armen het woord nemen de handen in elkaar, op zoek naar uitwegen om dat patroon van ‘ons kent ons’ te doorbreken.

‘Een paar apart’ startte in 1999. Beide organisaties stelden van in het begin een personeelslid ter beschikking om het project te leiden: een projectwerkster die zelf geen armoedeachtergrond heeft, en een ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting. In 2005 kwamen er twee personeelsleden bij. Samen zetten zij hun schouders onder ‘Een paar apart’ en de projecten die er op volgden. Dit boekje is een neerslag van hun zoektocht en van iedereen die mee op pad ging. Gedurende elf jaar groeiden er projecten en initiatieven in duo, per drie, in kleine groepjes, in grote groepen. Honderden, duizenden mensen namen er aan deel en engageerden zich. Verschillende terreinen werden verkend: cultuur, ICT en vrijwilligerswerk. Telkens was de basisvraag: hoe kunnen mensen in armoede hun netwerk verruimen? Het antwoord ligt vervat in de getuigenissen, achteraan dit boekje. Het project ‘Aangen@me kennismaking’ stopt eind 2010. Dit boekje is een deel van de afronding. Hopelijk is deze terugblik op meer dan tien jaar ervaring ook een inspiratiebron voor anderen om als ‘Een paar apart’ op weg te gaan. Misschien samen sporten? Of wandelzoektochten doen? Iets met de kinderen? Of samen op restaurant gaan? Dit boekje is een uitnodiging – en hopelijk een stimulans – voor anderen die ook in goed gezelschap op weg willen gaan, arm en niet-arm.

Download dossier "In Goed Gezelschap"

Cultuur, sport en vrije tijd

Copyright © Recht-Op vzw