Skip to main content

dossier CLB: Van wantrouwen naar dialoog

Dit dossier is het resultaat van meer dan twee jaar intensief vergaderen, praten, denken, twijfelen, zuchten, zwoegen maar ook van veel positieve energie en met enthousiasme er steeds opnieuw weer tegenaan gaan. Samen in groep aan een project als dit werken geeft kracht en energie, vooral als er onderweg vooruitgang is en er resultaat wordt geboekt.

Het is nu september 2009, onze ervaringen en bevindingen die we verzamelden tijdens het CLB- project zijn te lezen op de volgende pagina’s. Het is het verhaal van een groep mensen in armoede die zich niet neerlegt bij de moeilijkheden die ze onderweg tegenkomen. Het is een groep die door het bundelen van krachten op een positieve manier ijvert voor verandering van de bestaande situatie. In dit dossier komen de groepsleden, mensen die in armoede leven, aan het woord. Zij vertellen hun verhaal met hun woorden. Dit project kon alleen maar tot stand komen dankzij de doorleefde ervaringen en het vuur van de groepsleden van Recht-Op Kiel:

 • Alain, vader van 5 kinderen waarvan 3 in de lagere school. De jongsten gaan nog niet naar school. De partner van Alain heeft drie kinderen in het lager onderwijs.
 • Monique, moeder van 5 kinderen waarvan nog 2 in de lagere school
 • Lesly, dochter van Monique, heeft 1 dochtertje dat binnenkort naar de kleuterklas mag
 • Christel, moeder van 3 kinderen, waarvan 1 in het laatste jaar secundair
 • Heidi, moeder van 3 kinderen waarvan 2 in de lagere school en eentje in de kleuterklas
 • Viviane en Eric, moeder en vader van 3 kinderen waarvan 2 in het secundair onderwijs, hun oudste zoon is aan het werk.
 • Vera, moeder van 1 zoon die niet meer op school zit
 • Linda, moeder van 3 kinderen waarvan 1 in de middelbare school
 • Helmut, vader van 3 kinderen die niet meer op school zitten
 • Jan, vader van 1 zoon, zit niet meer op school
 • Wim, vader van 3 zonen, alle drie in het basisonderwijs
 • Rita, moeder van 4 kinderen waarvan 1 in het basisonderwijs en drie in het secundair
 • Marina, geen kinderen maar wel ervaringen met het CLB via vrienden
 • Brenda, moeder van 1 zoon in het basisonderwijs

Verder willen we iedereen bedanken die er mee voor zorgde dat dit dossier tot stand kon komen dankzij inhoudelijk advies, nauwkeurig naleeswerk of het verzorgen van de lay-out. Een extra dankwoord voor Camille Cluzan die de cartoons ontwierp. Dit dossier kwam tot stand met de financi le ondersteuning van de stad Antwerpen en de Vlaamse Overheid. Recht-Op maakt deel uit van het Antwerps Platform Generatiearmen en van het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar Armen het Woord nemen.

Download dossier "Van wantrouwen naar dialoog"

Onderwijs

Copyright © Recht-Op vzw