Skip to main content

Onderwijs en werk voor iedereen: jongeren zien het zo

Op de conferentie ‘Onderwijs en werk voor iedereen? Jongeren zien het zo’ gaven Vlaamse en Waalse jongeren in armoede hun kritische kijk op onderwijs en werk. De conferentie vond plaats op 4 november 2011 in het Zuiderpershuis in Antwerpen. De bijeenkomst werd georganiseerd door UNICEF België, Recht-Op, Uit De Marge, Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad, le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, Vormen vzw en StampMedia. In Antwerpen, omdat dit de jongerenhoofdstad was van Europa in 2011.

Ik wil jullie allemaal van harte bedanken voor jullie waardevolle bijdrage aan deze conferentie, het eindresultaat van een lang traject met jongeren rond mensenrechten en de afsluiting van een driedaagse uitwisseling tussen Antwerpse en Waalse jongeren in armoede. Zij hebben hun ervaringen en oplossingen met ons gedeeld en jullie kunnen deze terugvinden in dit ono-ono magazine en in het videoverslag gemaakt door StampMedia. Het was de keuze van de jongeren zelf om er ook Waalse organisaties bij te nemen. Flora en Rollinx, de moedige jongeren die onze conferentie openden, zeiden:

‘We zijn ervan overtuigd dat Vlamingen en Walen kunnen samenleven. We kwamen de afgelopen dagen goed overeen, hebben gespeeld, gezongen en gefeest. Ook spraken we over werk en school. De moeilijkheden die wij ondervinden, komen vrijwel overeen.’

Dit is slechts het startpunt om de naleving van de rechten van onze kinderen en jongeren te verbeteren in België. Daar ligt immers de basis van hun en onze toekomst.

Download dossier "Onderwijs en werk voor iedereen: jongeren zien het zo"

Onderwijs

Copyright © Recht-Op vzw