Skip to main content

VindingRIJK

Voor u ligt het verhaal van VindingRIJK, voor 15 € in ’t nief. Het is een verhaal van mensen die in armoede leven, maar ook mensen die niet in armoede leven komen er in voor. Het is een verhaal van bekende en minder bekende mensen. Het is vooral een verhaal van vindingrijke mensen. Wij willen het aan iedereen vertellen. Onderweg hebben we immers gemerkt hoe belangrijk het is om er goed uit te zien.

We hebben ondervonden dat je armoede minder zichtbaar kunt maken door de kleren die je draagt. De wereld bekijkt je anders en soms ga je je ook beter voelen. Daardoor heb je meer uitstraling.

‘Van kijk, ge kunt u ook schoon kleden voor heel weinig geld.’
‘En is dat iets waar je trots op bent?’
‘Ja! Ge moet dat ook kunnen, he.’

We willen met dit verhaal inspiratie bieden aan groepen of mensen die ook aan de slag willen met het buitenkantbinnenkant verhaal. We kunnen om verschillende redenen aanraden om dit project te doen. Het bood een mogelijkheid om met mensen te praten over hoe aandacht besteden aan je buitenkant een invloed kan hebben op je dagelijks leven (meer kansen bij een sollicitatie, bij het krijgen van een nieuwe woning, …).

Het samen op stap gaan zorgde voor informele contacten. Tussen groepsleden onderling, maar ook tussen begeleiders en groepsleden. Die contacten waren minder zwaar geladen dan de gesprekken tijdens de groepsvergaderingen. Zo leerden groepsleden elkaar op een andere manier kennen, en leerden elkaar om andere redenen appreciëren. Later tijdens groepsvergaderingen merkten we hoe de sfeer binnen de groep verbeterd was.

Zoals je zal zien, hebben wij er veel aan gehad. Toch was het niet altijd gemakkelijk, want er goed uitzien is niet hetzelfde als je goed voelen.

Veel leesplezier!

Download dossier "Vindingrijk"

Sociaal Artistieke Projecten

Copyright © Recht-Op vzw