Skip to main content

Jongerenwerking

Recht-Op jongeren is een werking voor jongeren tussen 11 en 18 jaar die in armoede leven en opgroeien. De werking wil een plaats zijn voor jongeren die moeilijk aansluiting vinden bij het jeugd- en vrijetijdsaanbod, in hun school of instelling, in de samenleving als geheel.

Twee pijlers staan centraal

 1. De jongerenwerking biedt een vrijetijdsaanbod aan voor jongeren in armoede: van sport, spel en cultuur tot daguitstappen en een jaarlijks kamp. Elke woensdagnamiddag organiseren we een activiteit van 13u tot 17u. Tijdens schoolvakanties wijken we daar van af en zijn er meerdere activiteiten, die vaak ook langer duren (vb. daguitstappen).

  Alle activiteiten zijn gratis, vrijwillig en vrijblijvend. Tijdens de woensdagnamiddagactiviteit wordt er bovendien steeds samen gegeten.

 2. Naast het vrijetijdsaanbod werken we samen met de jongeren in langer lopende projecten rond thema’s als armoede en uitsluiting. Samen met de jongeren onderzoeken we de problemen die zij ervaren (op school, thuis, in de wijk, in de instelling, …), delen we verhalen en vinden we overeenkomsten. We gaan ook op zoek naar manieren waarop het anders kan, om vervolgens in dialoog te treden met relevante actoren (organisaties, diensten, beleid, …).

We werken democratisch, participatief en vanuit zorg

De werking krijgt vorm samen met de jongeren. We beschouwen hen als gelijkwaardig, werken zelfregulerend en vertrekken vanuit presentie. Gezien de kwetsbaarheid van onze doelgroep hebben we bovendien veel aandacht voor individuele verhalen en zetten we sterk in op het uitbouwen van een vertrouwensrelatie. We nemen tijd om naar jongeren te luisteren en hen te ondersteunen in de ervaringen en vragen die ze met ons delen.

Een overzicht van onze projecten

 • 2020: Corona: we werkten aan een dossier om preteaching armoedeproof te maken en bereiden de herstart in september voor met tips voor scholen en leerkrachten.
 • 2019: Fotoproject Met een fotoproject verkenden we de leefwereld van jongeren in armoede met behulp van fotografie. De jongeren focusten op eenzaamheid en natuur. Flyer Fotoproject
 • 2015: Verboden Toegang – overleven aan de rand (Interactief theaterstuk, thema armoede)
 • 2013: Vechten voor Morgen (Documentaire. Thema leefwereld van jongeren in armoede)
 • 2012: Jonge ouders (Publicatie: Thema jonge ouders in armoede)
 • 2011: Onderwijs en werk voor iedereen?! Jongeren zien het zo (Publicatie nav jongerencongres. Thema’s: onderwijs en werk)
 • 2009: Valies (Kortfilm. Thema armoede)

Copyright © Recht-Op vzw