Jongeren aan het woord

Unicef werkte de afgelopen jaren aan een evaluatierapport over kinderrechten in België. Via het “What do you think project” lieten ze de meest kwetsbare kinderen en jongeren hierover zelf aan het woord. Een belangrijk deel van het rapport gaat over de ervaringen van kinderen en jongeren in armoede, en de gevolgen van armoede en sociale uitsluiting voor deze kinderen en jongeren. De jongerenwerking van Recht-Op werkte reeds in 2010 mee aan dit project. In 2017 namen we met onze tieners opnieuw deel aan een de gespreksgroepen over armoede. De ervaringen van onze jongeren zijn dan ook uitgebreid terug te vinden in het eindrapport, dat zal bezorgd worden aan het internationaal Comité voor de rechten van het kind. Lees hierhet volledige dossier

Generalistisch werkt – zeker voor mensen in armoede!

Dialoog met kabinetten Muyters, Vandeurzen en Homans

Op woensdag 21 maart trokken we richting Brussel om het project ‘generalistisch werkt’ te presenteren aan vertegenwoordigers van kabinetten Muyters, Homans en Vandeurzen.

Binnen het sociaal werk-landschap heerst er wel eens een debat over de meerwaarde van generalistisch sociaal werk enerzijds en specialistisch sociaal werk anderzijds. Wij voeren een pleidooi om deze dichter bij elkaar te brengen en de generalistische basishouding te implementeren binnen specialistische diensten. Generalistisch werkt – en zeker voor mensen in armoede.

In Brussel beschreven we de stappen en resultaten van het actie-onderzoek dat werd uitgevoerd in een partnerschap van UA – De Ploeg – Weerwerk en Recht-Op. In het onderzoek lag focus op het implementeren van de generalistische principes bij jobcoaches. Maar reeds vanaf de opzet zagen we de meerwaarde van deze basishouding voor ook andere sectoren. Vandaar was het voor ons belangrijk om de verschillende kabinetten rond de tafel te hebben. Daarnaast vereist een generalistische kijk op mensen in armoede op de werkvloer ook een generalistische kijk op beleidsniveau. Net zoals samenwerken op de werkvloer, samenwerking tussen de verschillende kabinetten vereist.

Het was een boeiende dialoog en onze methodiek werd positief onthaald. Er werden engagementen voor verdere implementatie uitgesproken. Wordt vervolgd!

Meer info over ‘Generalistisch werkt’ kan je hier vinden

Meer artikelen...