Skip to main content

Projectwerk

Diensten en rechten zijn ongelijk toegankelijk. Mensen in armoede vallen vaker uit de boot. We willen in projecten oplossingen vinden om tot een gelijke toegang en gelijke rechten te komen. We doen dit samen met mensen in armoede, we vertrekken vanuit hun ervaringen en hun kennis. We gaan samen in dialoog met de samenleving en het beleid en we zoeken hoe we kunnen komen tot een betere toegankelijkheid van diensten en van grondrechten.

Onze thema’s zijn: generalistische dienstverlening/generalistische basishouding, (gebruikers)participatie, geestelijke gezondheidszorg, partnerschap in onderwijs, cultuurparticipatie.

Copyright © Recht-Op vzw