Skip to main content

Vorming

Er bestaat een kloof tussen de samenleving en mensen in armoede. Wie niet in armoede leeft/leefde kan zich onmogelijk voorstellen wat het betekent om in armoede te leven en hoe dit voortdurend gedrag en keuzes bepaalt. Dienstverleners, beleidsmakers denken en handelen vanuit hun referentiekader en vergeten dat dit zelden aansluit op leven in armoede.

We trainen (een aantal van) onze deelnemers om vorming te geven. Wat betekent het om in armoede te leven, hoe ervaren zij de interventies van hulpverleners. Met deze ervaringsdeskundige vormingsmedewerkers organiseren we vormingssessies waar de dialoog tussen hulpverleners en hulpvragers het verschil maakt.

In de vorming hebben we het over armoede (beleving en kader) en gaan we dieper in op een basishouding die leidt tot gepaste hulverlening. Deze basishoudingen zijn voor sociaal werkers geen ongekend gegeven. In de vorming gaan we in dialoog en zoeken we samen handvaten om deze basishoudingen toe te passen ten aanzien van mensen in armoede. Tenslotte onderzoeken we samen hoe de aanbevelingen uit het thematisch projectwerk kunnen toegepast worden in de organisaties van de cursisten.

Copyright © Recht-Op vzw