17 oktober Dag van verzet tegen armoede: gezondheid verdraagt geen uitstel

1 op 8 mensen met een laag inkomen stel gezondheidszorg uit om financiële redenen. Hoe lager op de sociale ladder, hoe lager je levensverwachting. Iemand in armoede heeft minder gezonde levensjaren voor de boeg dan een middenklasser van dezelfde leeftijd. Veel mensen in armoede hebben (veel) vaker dan gemiddeld gezondheidsproblemen, ook op vlak van geestelijke gezondheid. Gezondheid is zeer bepalend voor het welzijn van iemand. Net op dat punt gaapt de kloof tussen arm en rijk heel diep. In aanloop naar 17 oktober voert het Netwerk tegen Armoede campagne met een aantal heel concrete voorstellen om de gezondheidskloof te dichten.

1. Werk de financiële drempel naar de huisarts weg via een algemene derdebetalersregeling of forfaitair systeem en breid dit uit naar andere disciplines (tandzorg, kine, …)

2. Investeer in een sterke ziekteverzekering. Extra verzekeringsproducten zouden overbodig moeten zijn

3. Stimuleer hulpverlening om meer en beter in te zetten op rechtentoekenning. Bekijk welke rechten meer automatisch toegekend kunnen worden

4. Investeer in toegankelijke, kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg, waaronder wijkgezondheidscentra

5. Bouw een eerstelijnspsychologische functie uit, die ook aansluit bij de noden van mensen in armoede

6. Investeer in toegankelijke tandzorg door pre-financiering terug te dringen en de tussenkomst door de verplichte ziekteverzekering te versterken in plaats van hiervoor aanvullende verzekeringen aan te bieden

7. Zorg dat dringende medische hulp een steviger vangnet wordt, waarbij patiënten, zorgverstrekkers en lokale besturen correct geïnformeerd zijn

8. Geef mensen met een beperking een volwaardige plaats in de maatschappij door hen echte kansen en een menswaardig inkomen boven de armoedegrens te geven zonder hen van het kastje naar de muur te sturen

9. Herwerk de regelgeving rond referentieadres zodat elke dakloze dit kan gebruiken om rechten te openen

10. Ondersteun eerstelijnsgezondheidszorg – ook financieel - om duidelijke en relevante taken rond gezondheidspromotie en ziektepreventie te kunnen opnemen

Lees hier de brochure verhalen van mensen in armoede, initiatieven van verenigingen waar armen het woord nemen en van het Netwerk tegen Armoede én onze beleidsaanbevelingen.

Netwerk tegen Armoede kritisch voor plannen regering-Michel

Het Netwerk tegen Armoede wil dat de regering haar belofte om de sociale uitkeringen voor mensen met een leefloon of een inkomensgarantie voor ouderen op te trekken deze legislatuur waarmaakt en zonder de berekeningswijze te veranderen. Lees het volledige artikel hier

Vorming Kind&Gezin

Op vrijdag 10 februari gaven we vorming aan de vrijwilligers van de consultatiebureaus van Kind & Gezin over armoede en het belang van een warm onthaal. Circa 55 vrijwilligers luisterden naar de getuigenis van Nicole over de armoede die ze tijdens haar jeugd gekend had. Nadien was het aanschuiven voor een speeddate met 6 deelnemers van Recht-Op.

Dag van Verzet tegen Armoede: 17 OKTOBER, INVESTEREN IN WONEN

Een maand voor 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede, trekt het Netwerk tegen Armoede de campagne Investeren in wonen op gang. Mensen uit de 59 verenigingen waar armen het woord nemen kozen voor dit thema omdat de wooncrisis steeds meer Vlamingen hard treft. Een gebrek aan betaalbare woningen en de gebrekkige kwaliteit van veel sociale en private huurwoningen maakt dat tienduizenden Vlamingen in woonnood verkeren. Hoog tijd voor doortastende maatregelen, op korte én lange termijn. Steun het Netwerk tegen Armoede en verspreid mee de boodschap van Investeren in wonen. Alle info en verhalen op onze campagneblog Investeren in wonen

In Antwerpen start de campagne op 13 oktober met een conferentie over de winst van goed wonen

Op het Mechels plein in Antwerpen presenteren mensen in armoede hun woonervaringen in een creatieve tentoonstelling op het Mechelseplein. De tentoonstelling staat er elke namiddag van 13 oktober tot 17 oktober. Nadien reist de tentoonstelling rond in de stad.

Warmste Week - Steun vzw Recht-Op!

Binnenkort gaat de Warmste Week van start. Deze actie van Studio Brussel vindt plaats van 18 tot en met 24 december. Wil je graag Recht-Op steunen en een actie opzetten? Dat kan via deze link:

Steun vzw Recht-Op

Laat zien hoe hartverwarmend je kan zijn!

Het muurgedicht "Een minimum" van voormalig stadsdichter Ramsey Nasr in samenwerking met mensen van vzw Recht-Op, dreigt te verdwijnen

vr 19/08/2016 - 19:40 Hanne Decre Een van de bekendste realisaties van Antwerpen Boekenstad, het muurgedicht "Een minimum" van voormalig stadsdichter Ramsey Nasr, dreigt te verdwijnen. Antwerp Management School wil het pand in zijn oorspronkelijke staat renoveren en het gedicht past niet in die plannen. Op sociale media klinken bezorgde stemmen. In 2005 heeft Nasr "Een minimum" geschreven, een stadsgedicht over kansarmoede op vraag van vzw Recht Op. Het gedicht kreeg een prominente plaats op een buitenmuur aan het Mechelse Plein. De plek was symbolisch omdat het OCMW van Antwerpen er gevestigd was. Vorig jaar tekende OCMW Antwerpen en Antwerp Management School echter een erfpachtovereenkomst voor de site Boogkeers. Door de renovatieplannen van de school dreigt het gedicht nu te verdwijnen. Geert Vyncke, projectleider van de Boogkeers: “De panden aan de Lange Gasthuisstraat worden historisch gerenoveerd. Op de muur waar het gedicht nu staat, kan het niet blijven staan omdat er daar vensters komen zoals die er ook historisch waren”. lees verder op "http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/kunsten/1.2746573"

“Een minimum” werd geschreven na vele gesprekken van Ramsey Nasr met mensen in armoede uit de Antwerpse vereniging waar armen het woord nemen Recht-Op vzw. Het gedicht betekent veel voor mensen in armoede. Het toont herkenbaar hun kwetsbaarheid en hun kracht. Dat het OCMW de muur ter beschikking stelde is een blijk van erkenning. Het was een bekrachtiging van de samenwerking met de verenigingen waar armen het woord nemen. De huidige plaats is een symbolische plaats: achter die muur werden vroeger de beslissingen genomen over toekennen van steun /of leefloon. Het gedicht roept de raadsleden bij elke raadszitting opnieuw op tot begrip en respect voor de situatie van mensen in armoede. De plaats aan het Mechelse plein biedt ook erkenning omdat het gedicht in de kernstad dagelijks wordt gezien door de gemiddelde burgers en toeristen. Het geeft armen een plaats in de stad en het plein is de laatste jaren ook meermaals gebruikt als ontmoetingsplaats voor acties in het kader van armoedebestrijding. Ook in 2016 wordt de dag van verzet tegen armoede afgetrapt aan het gedicht. We betreuren dat dit symbool moet verhuizen. We willen met Recht-Op en de verenigingen van STA-AN (Samen Tegen Armoede – Antwerps Netwerk) een rol spelen in het zoeken naar een nieuwe plek. Die plek moet net als vroeger oproepen om respect te tonen voor wie in armoede leeft en symbool staan voor de erkenning van OCMW en stad voor de overlevingsstrijd van mensen in armoede.