Mensen in armoede maken samen de balans op van 1 jaar corona

Van bij de start van de coronacrisis verzamelde het Netwerk tegen armoede signalen en getuigenissen over de impact op het leven van mensen in armoede in een signalenbundel. De signalen en ervaringen zijn verzameld in de Signalenbundel 2.0 in zeven thema's. inkomen, sociaal isolement en vrije tijd, zorg en gezondheid, onderwijs, wonen, lokaal beleid. De voornaamste conclusies in de Signalenbundel 2.0 zijn:
  • de gevolgen van de coronacrisis op mensen in armoede zijn groot
  • de invloed op het psychisch welzijn van mensen wordt onderschat
  • mensen verliezen de moed door gebrek aan perspectief
Er werden ook een aantal aanbevelingen voor de lokale en hogere overheden geformuleerd. De voornaamste boodschap: maak vandaag werk van een ambitieus plan voor de toekomst van morgen.
Lees hier het volledige artikel.

Iedere leerling een laptop – vuistregels voor een versterk ICT-beleid

Minister van Onderwijs Ben Weyts wil met de Digisprong een stevige inhaalbeweging maken op het vlak van leren en lesgeven met digitale middelen in het basis- en secundair onderwijs. Er wordt stevig ingezet op infrastructuur voor scholen en competenties van leerkrachten. Dat klinkt logisch, maar het leerproces speelt zich ook thuis af, na de schooluren en/of tijdens afstandsonderwijs. Het beleid dat de school voert, zal het verschil kunnen maken. Daarom vragen we dat scholen een aantal vuistregels in acht te nemen bij hun versterkt ICT-beleid:

lees hier de brief van het Netwerk Tegen Armoede aan de deskundigen van het Lokaal Overlegplatform Gelijk Onderwijskansen (zie de bijlage)

Hoe kan een gemeentebestuur armoede aanpakken?

Armoede heeft vele gezichten en oorzaken, die maatregelen op verschillende domeinen en bevoegdheden vragen. Verhoging van de inkomens tot boven de armoedegrens is een bovenlokale bevoegdheid. Gemeentes hebben ook instrumenten in handen om armoede aan te pakken. Bekijk het het filmpje van Universiteit van Vlaanderen hier

Uitzending Taboe: opiniestuk

De TABOE-uitzending rond armoede toonde duidelijk dat armoede een sterke vorm van uitsluiting is. Philippe Geubels duidde het zelf als één van zijn moeilijkste uitzendingen omdat mensen in armoede de schuld ook bij zichzelf zoeken. De samenleving bevestigt dit schulddenken voortdurend. Armoede overkomt je niet zoals een ziekte, ongeval of beperking. Je wordt schuldig geacht omdat je verkeerde keuzes maakt, omdat je niet je best doet om er uit te geraken.

Gisteren bleek dat de oorzaken vaak buiten de mensen in armoede zelf te zoeken zijn. Het is duidelijk dat de samenleving uitsluit en mensen in een isolement duwt. Het was eveneens duidelijk dat tussenkomsten van de samenleving en haar vertegenwoordigers en angst voor die tussenkomsten nieuwe problemen veroorzaakten. Op sommige momenten bleek zelfs dat hulp- en dienstverlening falen als het gaat om hulp bieden aan mensen in armoede. We kunnen ons afvragen of armoede het werkelijke taboe is of de samenleving die veroordeelt en wegkijkt zolang het henzelf niet overkomt.

We geven een ferme pluim aan Nicole en haar collega’s voor de openhartigheid en de wijze waarop ze vooroordelen onderuit hebben gehaald. Proficiat aan Philippe Geubels en zijn productieteam om de verhalen op een serene en respectvolle manier in beeld te brengen. En voor zijn eerlijk toegeven dat hij zich ook mee schuldig maakt aan het veroordelen van keuzes die mensen in armoede maken of gemaakt hebben.

Als vereniging waar armen het woord nemen blijven we pleiten voor meer kennis over armoede en wat armoede met mensen en gezinnen doet. We werken hieraan door mensen een stem te geven. Door het bieden van vorming over armoede en een noodzakelijke basishouding om met mensen in armoede aan het werk te gaan. Door te hameren op een generalistische aanbod voor mensen wiens problemen een kluwen zijn dat niet door één dienst kan opgelost worden. We vragen een armoedebeleid dat inzet op de structurele oorzaken van uitsluiting en dat de toegang tot grondrechten voor ieder garandeert.

Goede dienstverlening, ook voor mij? Actie stop armoede nu!

Wil jij ook een vriendelijk onthaal aan een loket? Vind je het belangrijk dat mensen duidelijke taal met je spreken, zonder moeilijke woorden? Wil je ook écht geholpen worden? Ook als je niet met een computer kan werken? Kom dan langs op maandag 26 februari 2018 om 18u45. StopArmoede.nu voert samen met jou actie voor een dienstverlening op maat van elke Antwerpenaar. Op de actie maak je kennis met de ervaringen van veel verschillende mensen in Antwerpen. StopArmoede.nu is een actieplatform. Sinds januari 2008 organiseert het platform activiteiten om armoede hoog op de Antwerpse politieke agenda te zetten. Met de regelmatige acties willen we politieke beslissingen beïnvloeden. We werken aan een sterker armoedebeleid. Elke manifestatie wordt gekoppeld aan een beleidsgesprek met verschillende fracties.