Skip to main content

Dossier een wapen

Vzw Recht-Op (Dam / Schijnpoort) vindt het belangrijk om met eigen ervaringen en voorstellen naar buiten te komen. De groep werkte het voorbije jaar aan het thema ‘kinderen en gezinnen in de hulpverlening’ om zo voorstellen mee op de hulpverleningsagenda te plaatsen. Dit niet alleen om aandacht te vragen voor cliëntenstandpunten in de directe hulpverleningsrelatie (de cliënt – hulpverleners) maar eveneens op het niveau van het beleid (hoe de hulpverlening organiseren).

Dat mensen in armoede het gevoel hebben dat er niet altijd even respectvol omgegaan wordt met hun persoonlijke informatie binnen de hulpverlening en dat het dossier vaak gebruikt wordt als een wapen, vormt het uitgangspunt van dit document.

Tezelfdertijd kwam vanuit Vlaanderen een nieuwe wind overwaaien om de jeugdhulpverlening te hervormen. Het plan integrale jeugdhulpverlening werd geboren. De ontwikkelingen in functie van de ‘Integrale Jeugdhulpverlening’ waren een belangrijke reden om dit thema verder uit te diepen en deze dialoog aan te gaan. Voor ons hebben de ontwikkelingen binnen de integrale jeugdhulpverlening alleen maar een kans tot slagen wanneer er effectief rekening gehouden wordt met noden, behoeften en geformuleerde aandachtspunten van de ‘cliënten’.

In wat volgt beginnen we met een korte voorstelling van Recht-Op vzw om daarna dieper in te gaan op de manier waarop gezinnen in armoede de jeugdhulpverlening ervaren. De angst voor plaatsing en het grote wantrouwen drukken vaak een zware stempel op het hulpverleningsproces.

In het derde deel gaan we dieper in op het dossier, verslaggeving en het doorgeven van informatie bekeken door de bril van de ouders. We formuleren een aantal beleidsaanbevelingen en beschrijven praktische handvatten voor de hulpverleners.

We hopen via dit dossier een bijdrage te leveren aan de concrete ontwikkelingen binnen de integrale jeugdhulpverlening en aan de hulpverlening in het algemeen. Met dit dossier of document bundelen we het werk van het voorbije jaar. We treden met dit document in dialoog met de hulpverleningswereld en de overheid. Op die manier willen we een discussie op gang brengen over de ‘informatieverwerking en - hantering’ in de (jeugd)hulpverlening. Dit vertrekkend van ervaringen, noden en behoeften van mensen (cliënten) in armoede.

Download dossier "Dossier een wapen"

Dienstverlening

Copyright © Recht-Op vzw